Reklama

Táto web stránka – služba je súčasťou siete inzertno-informačných portálov, kde každá web stránka má svoju históriu a obsahuje unikátne tematické texty (obsahové zameranie), takže jednotlivé web stránky sa dajú kategorizovať.

Sieť ponúka službu na zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch a zvýšenie návštevnosti Vašej web stránky prostredníctvom textovej a bannerovej reklamy

Textová reklama – kvalitný spätný odkaz (základný kameň linkbuildingu) je nenápadná a nevtieravá forma reklamy, prostredníctvom dobre naformulovaných krátkych textov v kombinácii s vhodným umiestnením stále predstavuje veľmi účinnú formu ako presvedčiť užívateľa, aby navštívil Vašu web stránku.

Bannerová reklama (inzercia obsahuje graficky prvok) – banner slúži na zvyšovanie návštevnosti, budovanie imidžu, zvyšovanie povedomia produktu a to prostredníctvom bannerových plôch nachádzajúcich sa v jednotlivých web stránkach – návštevnosť web stránok sa pohybuje radovo v stovkách až tisíckach mesačne a celá sieť má mesačnú návštevnosť viac ako 300.000 návštev a viac ako 1.000.000 videní a stále rastie

Prečo potrebujete kvalitný spätný odkaz?

Lebo vyhľadávače Vám v dnešnej dobe prinesú najviac návštevníkov, preto potrebujete dostať svoju stránku, internetový obchod či firemnú prezentáciu na popredné miesta vo vyhľadávačoch a na to aby ste sa tam dostali potrebujete kvalitné spätné odkazy.

V našej sieti má každá web stránka svoju históriu, unikátne tematické texty, obsahové zameranie prepojené na doménu a SEO. Pre posilnenie domény sa vymieňajú odkazy s našimi ďalšími tematicky relevantnými stránkami a tie majú odkazy z autoritatívnych serverov preto majú aj adekvátne ranky.

Textové odkazy prevažne umiestňujeme do sidebaru – bočná lišta (menu) ktorá slúži prevažne na navigáciu na web stránkach. Súčasťou odkazu je výstižný krátky text 50 – 60 znakov obsahujúci kľúčové slová. Neponúkame odkazy do pätičky na doménach tretej úrovne s minimálnou hodnotou ani na web stránku neumiestňujeme viac ako 20 odkazov.

PR Článok s dlhodobým odkazom: (tzv. SEO PR článok)
Uverejníme dlhodobo (min. 2 roky) v našej sieti tematický reklamný článok s odkazom (2-3 linky) na Vašu web stránku ten sa stáva súčasťou obsahu podmienkou uverejnenia takéhoto článku je že musí zodpovedať určitej kvalite a tematicky sa hodiť k web stránke. V prípade ak nemáte copywrittera tak Vám napísanie takéhoto článku zabezpečíme

Momentálne je na weboch len pár odkazov, kontaktujte nás preto čo najrýchlejšie a získajte čo najväčší link juice.

Ceny za reklamy a naše služby

Textová reklama

Ako vyrátame cenu za uverejnenie odkazu obdobie na ktorý umiestnime odkaz na web stránku (minimálne mesiac) x cena za stránku. Cena sa odvíja od hodnoty pageranku (PR)

PR 0 – 1                             2,- eur za mesiac / 1 web
PR 2 – 3                             3,- eur za mesiac / 1 web
PR 4 a viac                      6,- eur za mesiac / 1 web

ponuka kvalitných spätných odkazov kliknite tu.

SEO článok do webu s odkazom (max. 3 linky) dlhodobo (min 2 roky)

PR 0 – 1                             4,- eur dlhodobo / 1 web
PR 2 – 3                             6,- eur dlhodobo / 1 web
PR 4 a viac                      19,- eur dlhodobo / 1 web     novinar.sk

SEO článok do news.sk s odkazom (max. 3 linky) dlhodobo (min 2 roky)
PR 4                                   19,- eur dlhodobo

Za napísanie PR článku 15,- eur naším copywritterom

Banerová reklama