Mnohé začínajúce, ale i rozbehnuté firmy, uvažujú o výhodnosti kúpy kancelárskych priestorov. Je lepšie kancelárie vlastniť alebo si ich prenajať? V nasledujúcich riadkoch si teda rozoberieme výhody kúpy a výhody prenájmu kancelárie.

Výhody prenájmu

Podľa portálu Kancelárie.sk tvorili novopodpísané nájomné zmluvy až 70% všetkých podpísaných zmlúv ohľadom prenájmu kancelárií. Záujem o prenájom kancelárií je teda skutočne vysoký. Kedy a prečo sa oplatí kancelárie si prenajať?

Výhodou prenájmu je najmä to, že nie je potrebná privysoká vstupná investícia. Prenájom je teda mnohokrát omnoho reálnejší, ako kúpa kancelárie. To platí najmä pre menšie firmy, či začínajúcich podnikateľov, ktorí si túto investíciu na začiatku svojej činnosti jednoducho nemôžu dovoliť.

Ďalšou obrovskou výhodou prenájmu kancelárie je jednoduchosť. Čo to znamená? Vlastník nehnuteľnosti má s kanceláriou omnoho väčšie starosti, ako nájomca. Kým vlastník rieši každoročné daňové povinnosti, účtovníctvo, poistenie, správu a údržbu, či rôzne nepredvídané škody na nehnuteľnosti, nájomcu sa tieto povinnosti netýkajú. Stačí, ak bude dbať o pravidelné uhrádzanie nájomného a tým sa jeho povinnosti končia. Samozrejme, pokiaľ nie je v nájomnej zmluve dohodnuté inak. V skratke sa teda dá povedať, že kancelárie na prenájom predstavujú, najmä pre menšie a začínajúce firmy, omnoho menej starostí a výdavkov.

Kedy sa oplatí kupovať?

Rozhodnutie o prenájme, či kúpe kancelárie, môže ovplyvniť aj budúce smerovanie firmy. Uveďme si príklad. Účtovnícka firma, začínajúca s jedným – dvomi zamestnancami, sa môže po rozšírení klientely rozrásť o ďalších zamestnancov. Kým v začiatkoch jej postačovali menšie priestory, po čase bude potrebovať väčšie kancelárie. V tomto prípade sa istotne neoplatí kanceláriu kupovať. Jej následný predaj a výber nových priestorov by znamenali značné starosti. Naopak, pri prenájme si takáto firma jednoducho prenajme väčšiu kanceláriu.

Ak naopak nie je predpokladané rozširovanie firmy, môže byť výhodnejšia kúpa. Vlastník nehnuteľnosti a zároveň aj firmy ju po skončení činnosti môže použiť na ďalšie prenajímanie. Môže byť preňho tiež investíciou, ktorá mu po zveľadení kancelárie prinesie zisk.

 

FOTO: 06photo / Dollar Photo Club