V súčasnosti je celkom bežné, že deti sa začínajú učiť cudzí jazyk už v materskej škole. No čoraz častejšie pribúdajú aj kurzy pre dvojročné deti a bábätká. Zvykne sa hovoriť, že decká sa učia ľahšie a prirodzenejšie. Včasný začiatok znamená určite výhodu, najmä čo sa osvojenia výslovnosti týka. Odborníci sa domnievajú, že čím sme mladší, tým máme vyššiu šancu zvládnuť výslovnosť na úrovni materinského jazyka. Angličtina je druhým najpoužívanejším jazykom sveta a prvým, ktorý si ľudia vyberajú pre svoje štúdium. Pokiaľ sa teda rozhodnete, aby sa aj Vaše dieťa uberalo touto cestou, môže pomôcť táto jazyková škola pre deti. Je to totiž práve anglický jazyk, čo otvára mladej generácií bránu do sveta. V tomto článku sa budeme snažiť prísť na koreň toho, kedy je najvhodnejšie obdobie začať s výučbou cudzieho jazyka u tých najmenších.

Pre deti cudzie jazyka neexistujú

Čím je dieťa mladšie, tým menej si uvedomuje rozdielnosť jazykov. Vníma a reaguje na podnety v akejkoľvek reči. Fixuje si význam a k slovám priraďuje emócie. Kým dieťa dosiahne siedmy rok života, všetky jazykové vnemy v mozgu sú ukladané na rovnaké dráhy. Deťom sa tak ponúka skvelá príležitosť, ako sa naučiť akúkoľvek reč s absolútnou ľahkosťou. Ešte predtým, ako začnú deti hovoriť, osvojujú si melódiu reči, jej rytmus a štruktúru. S týmto majú väčšinou dospelí jedinci problém. Dieťa si vnímaním dvoch jazykov od útleho detstva trénuje svoju myseľ a zdokonaľuje celkový kognitívny výkon. Je dokázané, že deti z bilingválnych rodín dokážu dlhšie udržať pozornosť a majú zvýšenú mentálnu kapacitu. Angličtinu pre  najmenších ponúka aj nejedna slovenská jazykovka pre deti. Výučba prebieha vždy formou hry v malých skupinách a využívajú sa špecializované materiály. Kvalitný lektor vie, že činnosti sa musia často striedať, pretože deti sa nevydržia dlhšie sústrediť na jednu činnosť. Okrem toho, podnety musia dostávať súčasne všetky zmysly.

Neustály kontakt s jazykom je dôležitý

Vyučovacie metódy cudzieho jazyka, ktoré sa orientujú na deti, sú postavené na kombinácií hier, hudby a interpretácie. Slová a vety sa väčšinou neprekladajú do materinského jazyka, pretože ide o to, aby si ich deti zapamätali priamo v cudzej reči. Nie každý pojem sa dá totiž kvalitne preložiť, aby zodpovedal pôvodnému významu. Pamäť sa formuje aj neustálym opakovaním v dostatočnom časovom úseku. Nie je možné učiť sa cudzí jazyk bez sluchovej pamäti a sluchového rozlišovania. Mnohí profesionáli v oblasti výučby cudzieho jazyka u detí sa domnievajú, že venovanie sa cudzej reči raz alebo dvakrát do týždňa nestačí. Dieťa potrebuje byť v kontakte s jazykom takpovediac každý deň. Tu sa osvedčilo aj pozeranie rozprávok v pôvodnom jazyku, ale i počúvanie piesní. Možno sa Vám zdá, že učiť cudzí jazyk niekoľkomesačné dieťa, ktoré ešte ani nevie rozprávať, nemá zmysel. Výsledok určite nepríde okamžite, ale o niekoľko mesiacov začnú detičky reagovať na otázky v cudzom jazyku rovnako pohotovo ako v rodnej reči. Podaktorí rodičia si myslia, že na dieťa je to až príliš a jednoducho to nedokáže, no treba si uvedomiť potenciál, ktorý sa v malom človiečiku ukrýva. Už u predškolákov sa osvedčil tiež jazykový pobyt pre deti. Jazyková agentúra Aspena organizuje napríklad tábory s angličtinou pre deti od štyroch rokov. Menšie deti a deti na prvom stupni základnej školy určite nebude nikto trápiť gramatikou. Tá prichádza až neskôr, v rannom štádiu je dôležitá najmä komunikácia zameraná na správnu výslovnosť.

Vyučovacia metóda Helen Doron

Jazyková škola Aspena ponúka angličtinu pre deti od troch mesiacov až do štrnásť rokov, pričom využíva metódu Helen Doron. V podstate tu ide o pravidelné opakovanie, počúvanie rodených hovorcov a prirodzené upevňovanie už získaných znalostí. Jazyk sa učí pomocou vizuálnych, auditívnych a pohybových vnemov. Deti počúvajú nahrávky aj v domácom prostredí. Pravidelné vyučovacie hodiny sú vedené výlučne v angličtine, dieťa teda nepočuje iný jazyk. Žiačikovia zapájajú všetky zmysly a prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov si ukladajú do pamäte nové výrazy. Medzi prednosti Helen Doron Early English patrí aj široký výber kurzov. Rodičia si môžu pre svoje dieťa vybrať kurz angličtiny až z desiatich variantov, a to v závislosti od veku a stupňa pokročilosti. Kurzy trvajú zväčša jeden rok a vyučuje sa v skupinke o počte štyri až osem detí. Každý dostane adekvátny vyučovací materiál. Jazykové kurzy Helen Doron sa javia ako mimoriadne efektívne. V prípade, že budete hľadať niečo vhodné pre svojho drobca, môžete sa ohliadnuť aj týmto smerom.

Foto: © [julief514] / Dollar Photo Club