Operatívny lízing si získal popularitu najmä v západných, ekonomicky vyspelých krajinách. Aj na Slovensku však po tejto službe siahajú zákazníci čoraz častejšie. Je to jednoduché. Každý chce predsa konať čo najefektívnejšie, no nie?

Operatívny lízing – o čo ide?

Každá firma sa v praxi stretne s množstvom činností, ktoré sú na jednej strane potrebné pre jej chod, no na strane druhej priamo nesúvisia s jej primárnym predmetom podnikania. V rámci šetrenia času aj nákladov je trend takéto činnosti outsourceovať. To neznamená nič iné než prenechať ich externému partnerovi, ktorý sa o ne postará. Operatívny lízing je presne takouto možnosťou. Vďaka nemu získate na dlhodobý čas vozidlo či celý vozový park bez takmer akéhokoľvek rizika.

Aké sú výhody operatívneho lízingu?

Je mnoho dôvodov, prečo ísť do operatívneho lízingu so spoločnosťou Heartzlease. Vďaka pravidelným reportom o stave a prevádzkových nákladoch vozidla budete mať vždy čerstvé a jasné údaje o tom, či sa vám lízing oplatí alebo nie. Čo sa samotných nákladov týka, určite poteší fakt, že celú splátkovú čiastku si môžete pridať do nákladových položiek, ktoré sú ako také daňovo odpočítateľné. Operatívny lízing sa za týchto podmienok jednoducho vyplatí.

Prenajať je skutočne výhodnejšie ako vlastniť

Je to pravda. Veď si len uvedomte koľko času strávia vozidlá nevyužité, odstavené. Prenechajte tento moment so všetkými starosťami na lízingovú spoločnosť. Zoptimalizujete tak svoje náklady, zefektívnite prevádzku, to všetko pri zachovaní vysokého štandardu a kvality, nakoľko priebežná obnova vozidiel prebieha v priebežných intervaloch. Ak by sa predsa vyskytli nejaké nepredvídateľné okolnosti, Heartzlease zabezpečí nonstop cestnú asistenciu či náhradné vozidlo. To všetko pri garantovanej výške výdavkov.