Na výkon kvalitnej práce je potrebné aj neustále zdokonaľovanie sa v danom obore. Nielenže neustále cibriť svoje praktické skúsenosti, ale obohacovať sa aj o nové či aktualizované informácie. Len tak môže byť daná práca odvedená skutočne profesionálne a v súlade s najprísnejšími očakávaniami. To by si mali uvedomiť aj všetci zamestnávatelia, keďže jednou z ich základných povinností je aj zabezpečiť stále vzdelávanie zamestnancov.

Klasické školenia strácajú na popularite. Nahrádza ich modernejšia alternatíva

Doba však už pokročila, a preto klasické školenia postupne strácajú na popularite. Dôvodov je hneď viacero. Tým najzákladnejším je ich finančná náročnosť, kvôli ktorej zamestnávatelia nemali ochotu vysielať na ne svojich pracovníkov. Samozrejme, bežné školenia nie vždy vyhovovali aj ich priamym účastníkom. Musia na ne totiž cestovať, ukrajovať si aj z vlastného voľného času a ich obsah nie vždy korešpondoval s ich potrebami v oblasti vzdelávania.

Nevýhody školení pre obe strany, a to ako zamestnávateľov, tak aj zamestnancov, odstraňuje e-learning. Ten je finančne oveľa efektívnejší, keďže zamestnávateľ nemusí svojich pracovníkov vysielať na žiadne vzdialené miesta. Školiť sa dokážu priamo v kancelárii, alebo v ich domácnostiach. A to kedykoľvek sa im zachce. Rovnako sa dá obsah a rozsah školiacich aktivít cez e-learning prispôsobiť na mieru potrebám zamestnancov, ktorí tak nemusia počúvať zdĺhavé a nudné prednášky, ale školiť sa len v konkrétnej oblasti.

Softvér pre e-learning pre kompletnú správu firemného vzdelávania

Digitálne vzdelávanie cez e-learning si však vyžaduje počiatočnú investíciu do systému, cez ktorý sa tieto školenia uskutočňujú. Tento systém ale zastreší celý proces vzdelávania zamestnancov – od ich učenia, až po kontrolu získaných informácií testovaním, ďalej poskytuje funkciu vyhodnocovania testov či kompletnú správu všetkých účastníkov. Jedným z takýchto systémov je LMS. Jeho poskytovateľ svojim klientom okrem kompletného softvéru pre e-learning zabezpečuje aj pomoc pri tvorbe kurzov priamo na mieru.

Autorské právo: andreypopov / 123RF Reklamní fotografie