Vytvoriť poriadny obsah môže byť zložitejšie, než napísanie samotnej diplomovej práce. Čo všetko musíte vedieť o obsahu predtým, než sa pustíte do písania akejkoľvek záverečnej práce?

Obsah sa počíta

Obsah (aj keď je len na 2-3 strany) sa počíta do znakov v hlavnej časti práce. Vďaka jeho precíznemu spracovaniu získate pár tisíc znakov navyše, čo môže byť pre mnohých študentov skutočné veľká pomoc.

Obsah sa píše na začiatku

Priebeh písanie záverečnej práce trvá aj dva roky a počas toho času sa všetko niekoľkokrát zmení, no nezabúdajte na to, že už na začiatku musíte mať v hlave jasné, čo idete robiť, ako to idete robiť a prečo to idete robiť. Podľa toho si načrtnite predbežné názvy kapitol a podkapitol.

Štruktúra

Rozvetvené stromy jednotlivých kapitol vo vašej práci by nemali mať viac ako 4 úrovne. Rovnako sa neodporúča robiť kapitoly prikrátke alebo len preto, aby boli. Dobrým príkladom na obsah je napríklad 10 hlavných kapitol, z ktorých každá je rozdelená na cca 4 podkapitoly (2-6, ale v niektorých prípadoch aj 20) druhej úrovne, a z nich NIEKTORÉ môžete rozdeliť aj na podkapitoly tretej úrovne.

K obsahu patria aj ďalšie časti práce

Na konci obsahu nepriamo odkazujete na zoznam použitej literatúry, zoznam tabuliek, grafov, máp, plánov, na zoznam obrázkov ale i na katalóg príloh. Dajte si pozor, aby aj tieto zoznamové časti práci spĺňali stanovenú štruktúru.

Stránkovanie

Pred odovzdaním práce si spolu s gramatikou a názvami kapitol skontrolujte aj to, či strany skutočne korešpondujú s číslami strán v práci. Prácu si uložte do PDF, nech vám ju v copy službe pri tlači nerozhádže.

Cez funkciu

Obsah vytvorte do práce cez požadovanú funkciu, ktorú ponúka väčšina textových editorov. Ak máte správne vyplnené nadpisy a podnadpisy, obsah sa vám bude sám prispôsobovať podľa toho, ako meníte kapitoly v práci.